Nainstalujte si:
       

Překlad you love


you love = vy milujete (4. p.); ty miluješ (4. p.); smíš
do you love = máš rád (4. p.); máte rád (4. p.);

Překlad you love z webu:
You love it.  Milujete to.
Do you love me?  Miluješ mě?
Yes, but you love me, don't you?  Ale miluješ mě, nebo ne?
Tell your wife you love her.  Pověz své ženě, že ji miluješ.
Oh, you bitch about it, but you love it.  Pořád si stěžujete, ale milujete to.
Last son of mine, she said then, do you love me?  Můj poslední synu, zeptala se pak, miluješ mne?
Do you mean that you won't ever know if you love him or me?  Chceš říct, že třeba nikdy nezjistíš, jestli máš ráda jeho nebo mě?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoryou think   young   your turn   yours   yourself   youth   zone melting   zoning