Nainstalujte si:
       

Překlad you know


you know = znáte (4. p.); vy víte, že; vy víte, že; víš; vy víte co (já myslím)
as you know = jak víte; jak víš;
do you know = vy víte; vy znáte; víte, že; znáte; znáš; I'll let you know = oznámím vám to;

Překlad you know z webu:
You know it.  Víš to.
Do you know it?  Znáš to?
Why, do you know him?  Ty ho znáš?
And how do you know that?  Jak to víte?
Sounds a bit like, you know .  Víte, totiž to...
It was my father's, did you know that?  Budu lovit s tímhle prutem.
I could open the door, and you know it.  Mohl bych otevřít dveře, a ty to dobře víš.
That is the real old cagal and you know it.  To je kec pro sraby a ty to víš.
They were watching the house last night, did you know that?  Včera v noci hlídali váš dům.
He was in a fight the other night, did you know about it?  S někým se porval, vědělas to?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoryou love   you think   young   your turn   yours   yourself   youth   zone melting