Nainstalujte si:
       

Překlad you have


you have = máš; máte; již máte
did you have = měl jsi (4. p., ?); měli jste (4. p., ?);
do you have = míváš; míváte; máte;

Překlad you have z webu:
You have to!  Ty musíš!
Do you have it?  Máte ho?
What do you have to say?  Co mi máš říct?
Well, what do you have there?  Co to tu máte?
Does it look like you have a big brown tail?  Děláte to?
Do you know how long you have been here?  Víš, jak dlouho jsi tady?
Write it on the wall if you have to.  Budeli třeba, napište ho na zeď.
You keep it and use it if you have to.  Vem si ho a v nouzi ho použij.
We'll meet you at whatever place it is you have been staying.  Sejdeme se tam, kde bydlíte.
I want to see them here as soon as you have them.  Chci je vidět, jakmile je dostanete.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoryou know   you love   you think   young   your turn   yours   yourself   youth