Nainstalujte si:
       

Překlad you are


you are = vy jste; jste; ty jsi; nic vám nebrání
here you are = tumáš; prosím, tu máte; už tě mám;
right you are = správně; baže; máte pravdu;
there you are = zde to máte; tu to máte; tam jste; I know who you are = vím, kdo jsi;

Překlad you are z webu:
You are not?  Vy ne?
And you are right.  A máš pravdu.
I think you are wrong.  Myslím, že se mýlíš.
That is why you are here.  Proto jste tady.
I don't know what you are , son.  Nevím, kdo jsi, synu.
That is not a hoe you are holding.  To, co držíš, není motyka.
Perhaps you can tell me where you are from?  Vy nevíte, odkud jste?
I don't know what kind of game you are playing.  Nevím, co to na mě hraješ.
It is the same in our world, if you are caught.  V našem světě to chodí přece taky tak.
The gods know that you do not know what you are doing.  Bohové vědí, že nevíte, co děláte.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoryou can   you have   you know   you love   you think   young   your turn   yours