Nainstalujte si:
       

Překlad yield


yield = vynášet; přinášet (4. p.); vzdát se; výnos; nést (dávat, výtěžek, úrodu); vzdát; poskytovat (výtěžek, úrodu); rodit (plodit, úrodu ap.); uznat; přenechat; povolit; poddat se; plodit (rodit, úrodu ap.); výtěžek; úroda; skýtat; podrobit se; urodit; vynést
annual yield = roční výnos; roční produkce;
average yield = průměrný výnos; průměrná produkce; průměrný výtěžek;
bond yield = výnos dluhopisu; výnos obligace;
current yield = běžný výnos; současný výnos;
dividend yield = výnosnost; výnos dividendy;

Překlad yield z webu:
I yield to karma in all its beauty.  Poddávám se karmě v celé její velkoleposti.
Is there then nothing for which you would yield any of your gold?  Není tedy nic, za co byste vydal něco ze svého zlata?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoryielding   yokefellow   you are   you can   you have   you know   you love   you think