Nainstalujte si:
       

Překlad yesterday


yesterday = včera; včerejší den; včerejšek; včerejší; nedávno; včera odpoledne
be born yesterday = být včerejší; I was not born yesterday = nejsem včerejší;

Překlad yesterday z webu:
Yesterday and today!  Včera i dnes!
Was yesterday real?  Bylo včera skutečné?
Very early yesterday morning.  Včera brzy ráno.
I told him yesterday morning.  Včera ráno jsem mu to říkal.
The man was watching yesterday and today.  Ten chlap tady hlídal včera a dnes.
Did you dust this bureau yesterday morning?  Utírala jste včera ráno ten kancelářský stůl?
You know, she only left here yesterday afternoon.  Odjela odsud až včera odpoledne.
Those were two fine fish you took yesterday too.  Ale ty dvě, cos chytil včera, byly taky pěkné ryby.
I watched them combing the bushes all day yesterday and all day today:  Díval jsem se, jak pročesávali včera celý den a také dnes křoví.
One of them asked me what we were doing yesterday afternoon.  Jeden z nich se mě ptal, co jsme dělali včera odpoledne.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoryield   yielding   yokefellow   you are   you can   you have   you know   you love