Nainstalujte si:
       

Překlad wounded


wounded = zraněný; zranil; raněný; postřelený; poraněný; uražený; raněná osoba
badly wounded = vážně zranil; vážně zraněný;

Překlad wounded z webu:
Wounded and repatriated.  Byl raněn a repatriován.
I'm wounded in the groin!  Copak mě neslyšíš?
The sight wounded her.  Ten pohled ji zraňoval.
What do your wounded say?  Co vaši zranění říkají?
How many of your wounded would you spend?  Kolik z vašich zraněných utratíš?
Many of the prisoners were wounded and few bandaged.  Mnozí zajatci byli zraněni a málokteří ošetřeni.
The party was now a mortally wounded party.  Večírek byl smrtelně raněn.
They will fight with the desperation of wounded panthers.  Ti muži budou bojovat jako šelmy zahnané do kouta.
There is so much to do so many wounded and dying.  Je tu tolik práce - ranění a umírající.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorwrapper   wrapping   wreath   wreck   wrench   wretch   wrist   write