Nainstalujte si:
       

Překlad would


would = chtěl; bys; bychom; byste; kéž; bych; by byl


Překlad would z webu:
Would it?  No ne?
Or would he?  Nebo byl?
And so would you.  A ty druhou.
Or perhaps they would not.  Nebo taky ne.
He knew how it would be.  Věděl, jaká bude.
When it was dark it would come.  Přijde, až bude tma.
If you had a brain you would be.  Kdybys měl mozek, mělo by.
I had a ship a ship that would fly!  Měl jsem loď loď, která létá!
I was afraid the heart of the world would burst.  Bála jsem se, že mi pukne srdce.
The office odds were three to one that he would not.  Poměr sázek byl tři ku jedné, že nepůjde.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorwould be   would like   would you   wound   wounded   wrapper   wrapping   wreath