Nainstalujte si:
       

Překlad would you


would you = vy byste; chcete; chceš; chtěl bys (4. p.)
neither would you = ty také ne; vy také ne;
so would you = ty také; vy také;

Překlad would you z webu:
Would you like cha?  Dáte si ča?
What would you like?  Co si dáte?
Which way would you go?  Kudy máme jít?
But still … would you like to hear it?  Ale stejně...
What sort of food would you like?  Na co máte chuť?
And what kind of wig would you like?  A jakou si budete přát paruku?
Who are you, and of what would you parley?  Kdo jste a o čem chcete vyjednávat?
If you wanted to employ them, how would you go about it?  Kdybyste si chtěl zajistit jejich službu, co byste udělal?
If they had gotten the old man, what would you have done?  Kdyby tátu byli odbouchli, co bys udělal?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorwound   wounded   wrapper   wrapping   wreath   wreck   wrench   wretch