Nainstalujte si:
       

Překlad would like


would like = chtěli bychom; chtěli byste; chtěli by; mohl by udělat (4. p.)
I would like = rád bych (teď); chtěl bych;

Překlad would like z webu:
I would like to know.  Rád bych to věděl.
Perhaps you would like to come with me?  Možná byste chtěli jít se mnou?
He says he would like you to be sure.  Určitě cíl zasáhl.
He was certain he would like it.  Byl si jistý, že bude.
So this is what we would like you to do.  Takže co bychom od vás chtěli:
I must return them unless you would like them for souvenirs?  Musím je vrátit jedině že byste je chtěli jako suvenýry.
A piece of paper that perhaps you would like me to pick up for you?  Třeba sebrat kus papíru?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorwould you   wound   wounded   wrapper   wrapping   wreath   wreck   wrench