Nainstalujte si:
       

Překlad would be


would be = byl; byli by; byla by; bylo by; bude moct
it would be = to bylo by; bylo by; bylo by to;
there would be = tam budou; že tam bude;
who would be = kdo by byl; který by byl;

Překlad would be z webu:
Would be back around noon.  Vrátí se kolem poledne.
I would be glad.  Budu rád.
But it would be enough.  Ale to stačí.
I think that would be all right.  To jev pořádku.
I don't think that would be wise.  To by asi nebylo moudré.
And at other times they would be right.  A jindy by měli pravdu.
It was lighter now, soon it would be dawn.  Brzy bude svítat.
I did so like him, yes that would be wonderful.  Měla jsem ho tak ráda.
A flotilla of five ships at a time would be best.  Nejvýhodnější by byla pětičlenná flotila.
Let them try to get to land and he would be ready.  A jestli se pokusí vylodit na souši, on bude připraven.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorwould like   would you   wound   wounded   wrapper   wrapping   wreath   wreck