Nainstalujte si:
       

Překlad worst


worst = nejhorší; nejhůř; největší zlo (nejhorší); vyzrát na (koho); porazit koho (vyzrát na koho); přemoct (vyzrát na); horšit se; vehnat do úzkých; porazit (koho) (vyzrát na koho); přemoci (koho); nejhůře; přemoci koho; nejhorší na tom je, že
put to the worst = uškodit co nejvíce (nejhůře);

Překlad worst z webu:
Worst kind.  Jasně že jo, přikývl.
The worst is over.  To nejhorší je za mnou.
What's the worst part?  Co je na tom to nejhorší?
That ain't the worst of it.  To ale není to nejhorší.
And you know the worst part?  A víš, co je na tom nejhorší?
I'm not interested in your worst invention.  Smrt otce, řekla.
He is the one with the worst record.  Má také nejhorší pověst.
He has closed his eyes to the worst of it.  Zavírá oči před tím nejhorším.
He stared at what had to be the worst way to start any day:  Zíral na to, co bylo tím nejhorším startem do nového dne:
But then one regrets the loss even of one's worst habits.  Jenomže člověk lituje i ztráty svých nejhorších návyků.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorworth   would   would be   would like   would you   wound   wounded   wrapper