Nainstalujte si:
       

Překlad worship


worship = uctívání; bohoslužba; pobožnost (též bohoslužba); uctívat; klanět se (uctívat); zbožňovat; důstojnost (zast.); ctít; konat pobožnost; hodnost; uctívací; vzývání; ctihodný
ancestor worship = kult předků; uctívání předků;
divine worship = uctívání Boha; bohoslužba;
image worship = uctívání model; modlářství;
nature worship = uctívání přírodních božstev; zbožňování přírody; uctívání přírody; důstojný pane;

Překlad worship z webu:
Worship nothing...  Nic neuctívej,...
He worship devil.  Klanět se čert.
Let men worship what gods they will.  Ať si každý uctívá toho boha, který se mu zamlouvá.
I think they worship him.  Myslím, že oni ho uctívaly.
They are not worth the worship of any human soul.  Nezaslouží si, aby je lidská duše uctívala.
And on that list was the worship of false idols, right?  A na tom seznamu bylo také uctívání falešných idolů, že?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorworst   worth   would   would be   would like   would you   wound   wounded