Nainstalujte si:
       

Překlad worse


worse = horší; hůř; hůře; škoda (ztráta); ztráta (škoda); újma; nevýhoda; smůla
become worse = zhoršit se; pohoršit se;
even worse = ještě horší; ještě hůře;
get worse = zhoršit se; zhoršit se;
got worse = zhoršil se; zhoršoval se;
grow worse = zhoršit se; horšit se;
make worse = horšit; zhoršit; stávat se horší;

Překlad worse z webu:
Worse than murder!  Horší než vražda!
No, worse than that:  Ne, ještě daleko hůř:
It looks worse than it is.  Vypadá to horší, než to je.
And you're the worse for it.  A tím hůř pro tebe.
You've had it much worse than this.  Už jsi na tom býval hůř než teď.
It gave me new dreams, worse than before.  Měla jsem nové sny, horší než ty předtím.
No doubt his conditions were far worse than hers.  Modlila se, aby mu neublížili.
No, that would only make her feel worse ...  Má si představovat, že ji zachránili?
Shut up, diGriz, before you get yourself into worse trouble.  Sklapni, diGrizi, ať si to ještě víc nezkomplikuješ.
It was strictly a bachelor affair and all the worse for it.  Byla to přísně pánská jízda, o to to bylo horší.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorworse off   worship   worst   worth   would   would be   would like   would you