Nainstalujte si:
       

Překlad worry about


worry about = dělat si starosti s (7. p.); strachovat se; trápit se; bát se o (4. p.); starat se
without having to worry about = bez obav o (4. p.);

Překlad worry about z webu:
Worry about that if it happens, toots.  Potrap se tím, až když se to stane, panenko.
Don't worry about her.  O ni se neboj.
Don't you worry about me.  Neměj zbytečné starosti.
No need to worry about that.  Nemusíme se o nic bát.
We have enough to worry about right here.  Máme i tak dost starostí.
Somebody else would have to worry about that.  Někdo jiný s tím bude mít potíže.
But there was no time to worry about him.  Nebyl ale čas si s ním lámat hlavu.
People with fami­lies are the people who worry about wars.  S válkami si obvykle dělají starosti lidé, kteří mají rodiny.
It'll be best, then you won't have to worry about the children.  Bude to tak nejlepší, nebudete si muset dělat starosti kvůli dětem.
He's long gone, and we ain't had time to worry about him.  Už je pryč dlouho, ani jsme neměli čas se o něj zajímat.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorworse   worse off   worship   worst   worth   would   would be   would like