Nainstalujte si:
       

Překlad worried


worried = ustaraný; plný úzkosti (ustrašený); utrápený; bolestný; starostlivý; ztrápený; ustrašeně; neklidný; znepokojil; vyvolal obavy; obávat se o (4. p.)
I'm worried = dělám si starosti; mám velké obavy;

Překlad worried z webu:
Worried me.  Trápilo mě to.
It worried him.  To mu dělalo starosti.
Are you worried about me?  Bojíš se o mě?
You kind of worried us.  Měli jsme o tebe strach.
So what are you worried about?  Tak čeho ty se bojíš?
But what are you so worried about?  Ale čeho se tak bojíš?
Gander the trail boss was a worried man.  Gander, vůdce karavany, měl starosti.
It was the footprint beside it that worried her.  Trápil ji ten otisk boty vedle.
Ramirez didn't have to say what he was worried about.  Ramírez nemusel říkat, co mu dělá starosti.
We moved here a week ago, and you're already worried about my health.  Jsme tu týden a už se bojíš o moje zdraví.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorworried about   worry   worry about   worse   worse off   worship   worst   worth