Nainstalujte si:
       

Překlad worried about


worried about = obávat se o (4. p.); mít obavy o (4. p.); ustaraně
be worried about = obávat se o (4. p.); obávat se (2. p.);

Překlad worried about z webu:
I'm worried about me.  Mám obavy o sebe!
Are you worried about me?  Bojíš se o mě?
I was so worried about them.  Už jsem o ně měla starost.
I was a little worried about that.  Toho jsem se trochu bál.
Some of the boys're sorta worried about it.  Někteří kámoši jsou zneklidněný.
I was starting to get a little worried about my partner.  Začal jsem si o svého parťáka docela dělat starost.
We moved here a week ago, and you're already worried about my health.  Jsme tu týden a už se bojíš o moje zdraví.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorworry   worry about   worse   worse off   worship   worst   worth   would