Nainstalujte si:
       

Překlad worm gear


worm gear = šnekové kolo; šnekové soukolí; šroubové kolo; ohřívací had
steering worm gear = šnekové řízení; šneková převodka řízení; šnekové kolo řízení;
worried   worried about   worry   worry about   worse   worse off   worship   worst