Nainstalujte si:
       

Překlad world


world = svět; vesmír; světový; země; lidstvo; život; společnost; spousta; prostředí; zeměkoule; všesvětový; světovost; Světová obchodní organizace
entity world = soubor entit; svět entit;
proposition world = souhrn výroků; svět výroků; around the world = kolem světa;
in the world = na světě;
know the world = mít zkušenost;
see the world = mít zkušenost; for all the world = za celý svět;

Překlad world z webu:
World power makes the difference.  Moc ve světě hraje velkou roli.
The world changes.  Svět se mění.
From the world .  Od světa.
In a better world ...  V lepším světě.
Now you owe the world the truth.  Teď světu dlužíte pravdu.
We're both men of the world ...  Oba jsme přece světaznalí...
He wasn't at home in the world of drains.  Ve světě odpadů rozhodně nebyl doma.
It was a gift to the shadow world tears.  Byl to dar tomuhle světu stínů - slzy.
What are we coming to in this great world of ours?  K čemu ten náš slavný svět spěje?
The sweeper pointed to a crude map of the world painted on the wall.  Metař ukázal na hrubě nakreslenou mapu světa na stěně.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorworm gear   worried   worried about   worry   worry about   worse   worse off   worship