Nainstalujte si:
       

Překlad workshop


workshop = dílna (místnost i podnik); seminář; továrna (menší); sekce; dílenský; sympozium; pracovní schůzka odborníků; pracovní porada; menší závod; pracoviště; kurz; pracovní postup; seminářový; pracovní seminář; provozovna; pracovní konference; konference
joinery workshop = stolařská dílna; solařská dílna;
mobile workshop = pojízdná dílna; dílenský automobil;
motor workshop = automobilová dílna; autodílna; autoservis;

Překlad workshop z webu:
A workshop is built, and then another beside it.  Postaví se dílna a vedle ní druhá.
Only in the workshop did it all come together.  Teprve v dílně se všechny části a součástky spojovaly.
Lobsang stepped into the workshop after the girl.  Lobsang vešel za dívkou do dílny.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorworkstation   world   worm gear   worried   worried about   worry   worry about   worse