Nainstalujte si:
       

Překlad works


works = pracuje; závody; závod; továrna
aluminium works = hliníkárna; hliníková huť;
ammunition works = zbrojovka; muniční továrna;
assembly works = montážní závod; montážní práce;
building works = stavební závod; stavební práce;
collected works = souborná díla; sebrané spisy; sklárny;

Překlad works z webu:
Works good.  Je to spolehlivé.
He works a lot.  Hodně pracuje.
If it works out, fine.  Jestli ano, fajn.
That's because she works at it.  To proto, že na sobě pracuje.
You and all your works are damned!  Vy a celé vaše dílo jste prokletí!
Da you know if he works there?  Nevíte, jestli tam pracuje?
Let's bugger off quick before anyone works it out!  Vypadneme odsud, než to někomu dojde!
He is the owner of this stuff, and works alone.  Je vlast­níkem těch věcí a pracuje sám.
I carry a wallet in my hand, and that works best of all.  Držím v ruce náprsní taš­ku a to funguje ze všeho nejlíp.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorworkshop   workstation   world   worm gear   worried   worried about   worry   worry about