Nainstalujte si:
       

Překlad workplace


workplace = pracoviště; pracovní prostor; provozovna; uspořádání pracoviště
temporary closure of a workplace = dočasné uzavření provozovny;

Překlad workplace z webu:
For a series about workplaces of famous mathematicians.  Pro seriál o tom, kde pracují slavní matematikové.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorworks   workshop   workstation   world   worm gear   worried   worried about   worry