Nainstalujte si:
       

Překlad workpiece


workpiece = obrobek; obráběný kus (obrobek); součást; opracovávaná část; kus; zpracovaný kus; výška obrobku
shaftlike workpiece = tvar obrobku; tvar součásti; hardness of workpiece = tvrdost obrobku;
size of workpiece = velikost obrobku;
workplace   works   workshop   workstation   world   worm gear   worried   worried about