Nainstalujte si:
       

Překlad workman


workman = dělník; pracující (dělník); pracovník; dělnický; tovární dělník; řemeslník; dovedný
skilled workman = kvalifikovaný dělník; řemeslník; vyučený dělník;

Překlad workman z webu:
But he was a good workman one of the best.  Byl to ale dobrý pracovník - jeden z nejlepších.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorworkpiece   workplace   works   workshop   workstation   world   worm gear   worried