Nainstalujte si:
       

Překlad working


working = pracování; pracující; pracovní; práce; činnost; obrábění; kvašení; pohon (stroje); působení; opracování; zpracování; zacházení; řízení; pohyb; postup; kysání; chod (stroje); výpočet; obsluhující; dělnický; zpracovávání; tváření; běh; vedení; dobývání
demand working = provoz rychlý meziměstský; rychlý meziměstský provoz;
end-on working = ražení po střihu; rubání po střihu;
hot working = zpracování za tepla; tváření za tepla;
iron working = výroba železa; zpracování železa; směnnost; nefungovat;

Překlad working z webu:
Working on a missile?  Něco na raketě?
I'm working on it!  Dělám na tom!
They were working on it.  Pracuje se na tom.
Who are you working for?  Pro koho pracujete?
I can feel it working in me.  Cítím, že to ve mně pracuje.
It didn't appear to be working this time.  Jak se však zdálo, tentokrát nikoliv.
That wasn't the way it was working at all.  Vůbec tomu tak nebylo.
As he cooled off, his brain started working again.  Když ochladl, jeho mozek začal znovu pracovat.
That pistol in your holster is it in working order?  Ta pistole, co máš v pouzdře funguje?
She was flattered and in no time had started working for them.  Jí to lichotilo a zanedlouho pro ně začala pracovat.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorworking order   workman   workpiece   workplace   works   workshop   workstation   world