Nainstalujte si:
       

Překlad working order


working order = provozní stav; provozuschopný stav; funkce schopný stav; vypracování
in working order = schopný provozu; připravený k provozu;

Překlad working order z webu:
That pistol in your holster is it in working order?  Ta pistole, co máš v pouzdře funguje?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorworkman   workpiece   workplace   works   workshop   workstation   world   worm gear