Nainstalujte si:
       

Překlad workers


workers = pracovníci; dělníci; osazenstvo; pracující; pracovní tok
red-collar workers = dělnické profese; modré límečky (dělnické profese);
redundant workers = přebyteční pracovníci; uvolnění pracovníci;
white-collar workers = bílé límečky (úřednické profese); úředníci; administrativní pracovníci;

Překlad workers z webu:
We're workers too.  My pracujeme taky.
All our workers will be wearing them before long.  Zanedlouho je budou mít všichni pracovníci.
Most of the workers were gone, and the shed had been cleaned up.  Většina dělníků už odešla a v hale bylo poklizeno.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorworking   working order   workman   workpiece   workplace   works   workshop   workstation