Nainstalujte si:
       

Překlad worker


worker = pracovník; dělník; pracující (pracovník); válec; zaměstnanec; dělnický; pracovní síla; pracovní válec; tovární dělník; řemeslník; dělnice; pracovníci
aid worker = pomocný pracovník; pomocný dělník;
red-collar worker = dělník; manuální pracovník;
efficient worker = výkonný pracovník; efektivní dělník;
face worker = havíř v čelbě; horník na předku; rubač;
farm worker = zemědělský dělník; dříč;

Překlad worker z webu:
Is he a worker or a drone?  Je to pracant nebo flákač?
You consider yourself a worker and me not?  Ty si mysliis, že jsi pracující a já ne?
Moonlight shone brightly over the worker village.  Dělnické sídliště zalévalo jasné měsíč­ní světlo.
To the left was the first of the worker cottages.  Nalevo stála první z dělnických chatek.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorworkers   working   working order   workman   workpiece   workplace   works   workshop