Nainstalujte si:
       

Překlad worked


worked = pracoval; zpracoval; zpracovaný; těžený; vytěžený; válcovaný; opracovaný; tvářený; obrobený; opracovaný kámen
hours worked = pracovní hodiny; odpracované hodiny;

Překlad worked z webu:
Worked perfectly.  Lampička fungovala dokonale.
It worked fine.  To druhé pomáhalo víc.
So he worked harder.  Proto tvrdě praco­val.
But it all worked out.  Ale vyšlo to dobře.
The drill was carefully worked out.  Postup byl pečlivě natrénovaný.
The people you have never worked for.  Lidé, pro které jsi nikdy nepracoval.
How long did you say you'd worked for the band?  Jak dlouho jste říkal, že pro skupinu pracujete?
The dome light was enough, and he worked quickly.  Pracoval rychle.
He's fast, and he doesn't get them all worked up.  Je rychlej a nenechává je moc trpět.
They answered in terms of the story they had worked out.  Odpovídali výrazy, na kterých se dohodli.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorworker   workers   working   working order   workman   workpiece   workplace   works