Nainstalujte si:
       

Překlad words


words = text; výrok; odborná terminologie
high words = prudká slova; hněvivá slova; silná slova;
indecent words = hrubá slova; nadávky;
magic words = čarodějná slova; zaklínadlo;
pick words = vybírat slova; vážit slova;
recall words = připomenout si slova; upamatovat se na slova; fráze;

Překlad words z webu:
Words are important.  Slova jsou důležitá.
No words came out.  Nevydal ani hlásku.
In the words of one:  Jeden z nich napsal;
She forced the words out:  Soukala ze sebe slova:
She pressed him, with words and proximity.  Pobídla ho znovu.
The curator spoke his next words carefully.  Další slova pečlivě vážil.
It was one of the only words they knew.  Bylo to jedno z mála slov, které znali.
He's been strong in his use of words tonight.  Dneska si vůbec potrpí na siná slova.
Langdon gave an uneasy nod, speaking his next words carefully.  Langdon nejistě přikývl a pečlivě vážil další slova.
He held himself and rocked, singing a song without words or tune.  Pohupoval se a zpíval si píseň beze slov a melodie.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorworked   worker   workers   working   working order   workman   workpiece   workplace