Nainstalujte si:
       

Překlad wondering


wondering = zajímající se; zvědavý; jsoucí zvědavý; divící se (žasnout); říše divů
I was wondering = byl jsem zvědav;

Překlad wondering z webu:
Wondering if it was true.  Uvažoval jsem, jestli je to pravda.
You're wondering about that brain?  Zajímá vás ten mozek?
Alex was wondering who the car was.  Alex uvažoval, kdo v tom voze je.
You may be wondering about it.  Možná o něm často dumáte a sníte.
She lay in bed, wondering what to do next.  Ležela na lůžku a přemýšlela, co udělá.
Leto stared across the table, wondering why he waited.  Leto upíral pohled přes stůl a ptal se sám sebe, proč čeká.
I turned in a slow circle, wondering what to do now.  Pomaličku jsem se obracel a přemýšlel jsem, co teď.
I dreamed of you, she said in a soft, wondering voice.  Zdálo se mi o vás, řekla tichým, udiveným hlasem.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorwood screw   wood-fibre   woodcut   woodpile   words   worked   worker   workers