Nainstalujte si:
       

Překlad wonderful


wonderful = báječný; podivuhodný; znamenitý; skvělý; výtečný; skvostný; úžasný; obdivuhodný; nádherný; báječně
most wonderful = nejbáječnější; nejúžasnější;

Překlad wonderful z webu:
Wonderful ice.  Byl to úžasný led.
A wonderful story.  Nádherný příběh.
What a wonderful idea!  Skvělý nápad!
He is a wonderful boy.  Je to skvělý chlapec.
The human body's a wonderful thing.  Lidské tělo je zázračná věc.
Fate has dealt him a wonderful hand.  Osud mu rozdal nádherné karty.
She would also bake and make wonderful sweets.  Taky pek­la báječné cukroví.
He didn't have to, that was the wonderful part.  Nemusel, to bylo na tom všem nejkrásnější.
Her feet swung faster as she digested this wonderful gossip.  Klátila nohama čím dál svižněji, jak uvažovala o tom novém drbu.
My fortuneteller said this was going to be a wonderful year for me.  Můj astrolog mi říkal, že tenhle rok bude pro mě báječný.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorwondering   wood screw   wood-fibre   woodcut   woodpile   words   worked   worker