Nainstalujte si:
       

Překlad woman


woman = žena; manželka; dvorní dáma (zast.); ženský; dáma; paní; pokojská; služebná; šestinedělka (žena po porodu)
career woman = žena ve vyšším povolání; kariéristka; zaměstnaná žena;
common woman = veřejná ženština; prodejná žena;
fallen woman = padlá žena (mravně, zast.); nevěstka (zast.);
fat woman = tučná žena; tlustá žena;
market woman = trhovkyně; teta;

Překlad woman z webu:
Woman can't have them.  Ty žena mít nemůže.
A woman others.  Jindy ženu.
The old woman said;  Stařena pronesla:
Get out, the woman said.  Vypadni, řekla žena.
I can see the woman breathing.  Vidím, jak ta ženská dýchá.
You're going to see another woman ..  Jedeš za jinou ženskou.
We don't know, he heard the woman say.  Nevíme, slyšel, jak ta žena říká.
He was glad he hadn't drawn a woman agent.  Byl rád, že nenarazil na ženu.
The pictures were of a man and a woman coupling.  Byly to obrázky muže a ženy při souloži.
What would it be like to have such a woman in bed?  Jaká by asi byla v posteli?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorwonder   wonderful   wondering   wood screw   wood-fibre   woodcut   woodpile   words