Nainstalujte si:
       

Překlad wobble


wobble = houpat se; zakolísání; chvět se (hlas); třást se; viklat se (stůl ap.); vrávorat; jednat nedůsledně; houpání; vrávorání; chvění (hlasu); změna (směru, politiky ap.); klátit se; viklat; klátit; houpat; třást; rozmítání kmitočtu; kymácet; rozmítat; kmitat
kinematic wobble = kinematické třepetání kola; kinematické shimmy;
spot wobble = rozmítání elektronového paprsku; zvlnění řádku;
wheel wobble = chvění kola; třepetání kola; kmitání kola kolem rejdové osy;

Překlad wobble z webu:
The top gave a last wobble and kicked over.  Káča se ještě několikrát otočila na hraně a pak spadla.
He stood again and began the awkward wobble to the rear of the bus.  Postavil se a znovu nemotorně škobrtal dozadu uličkou autobusu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorwoman   wonder   wonderful   wondering   wood screw   wood-fibre   woodcut   woodpile