Nainstalujte si:
       

Překlad witness to


witness to = svědek (2. p.); svědectví o; svědek sepsání závěti
bear witness to = svědčit o; potvrzovat; přinášet důkaz o;
wobble   woman   wonder   wonderful   wondering   wood screw   wood-fibre   woodcut