Nainstalujte si:
       

Překlad withstand voltage


withstand voltage = výdržné napětí; konvenční výdržné impulzní napětí; zkušební napětí; odolat
power-frequency withstand voltage = zkušební napětí průmyslového kmitočtu; střídavé výdržné napětí;
witness   witness to   wobble   woman   wonder   wonderful   wondering   wood screw