Nainstalujte si:
       

Překlad within


within = v; uvnitř (2. p.); během (2. p.); na; o; za; doma; vnitřek; do; v mezích; v rámci; ve; kromě; v průběhu; v rozmezí; v několika dnech (během několika dnů)
fall within = spadat pod (4. p.); být zařazen; spadat do;
from within = zevnitř (z vnitřku); z vnitřku (zevnitř); zvnitřku;
inquire within = informujte se uvnitř; informace uvnitř (další);
keep within = zůstávat; držet se; ležet v; náležet; patřit;

Překlad within z webu:
Within the hour!  Za hodinku!
Codes within codes.  Kódy uvnitř kódů.
It is within my power.  Je to v mé moci.
No one was within sight.  Nikde nikdo.
They found the bodies within minutes.  Našli těla za pár minut.
My people have a city within the city.  Moji lidé mají město ve městě.
I will give it to you within the next few days.  Dám vám ho za pár dní.
You will feel pain in this hand within the box.  Ve své ruce spočívající ve skříňce ucítíš bolest.
A few white stars lay high and cool within it.  Vysoko na ní majestátně zářilo několik hvězd.
It was as if the sun itself was trapped within the clay.  Vypadalo to, jako by v hlíně bylo lapené slunce.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorwithout   without end   withstand   withstand voltage   witness   witness to   wobble   woman