Nainstalujte si:
       

Překlad withdrawal


withdrawal = stažení (ústup); odvolání; stahovací; ústup; couvnutí; vyzvednutí (peněz); odchod (odvolání); odstoupení (ústup); odbírání; odnětí; výpověď; vyjmutí; vytažení; sejmutí; odstranění; odběr; odebírání; odtažení; odčerpání; odebrání; odsun; odpouštění
water withdrawal = odběr vody; odpouštění;

Překlad withdrawal z webu:
Withdrawal slips are all signed and ready.  Výpovědi z kont jsou napsané a podepsané.
He was very much aware that his withdrawal was not going unnoticed.  Věděl velmi dobře, že jeho únik nebyl nezpozorován.
On the other hand, it had resulted in a withdrawal on his own part.  Na druhé straně to však vedlo k jistému uzavření do sebe.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorwithholding   within   without   without end   withstand   withstand voltage   witness   witness to