Nainstalujte si:
       

Překlad with you


with you = s vámi; s tebou; stelná (březí)
I agree with you = souhlasím s vámi;
I'll be with you = budu u tebe;
it rests with you = to záleží na vás;

Překlad with you z webu:
With you we'll do better?  S tebou to bude lepší?
But with you ...  Ale s tebou...
What'sa matter with you two?  Co s váma dvěma je?
Phillip will go with you now.  Filip s tebou půjde hned teď.
It's nothing to do with you or.  To nemá s námi dvěma co dělat.
The poor you will have with you always.  Chudáci tě budou provázet na každém kroku.
Come on, we are not finished with you yet!  Tak nač čekáte?
Nina will go over the time records with you today.  Nina s vámi dneska projde časový rozvrh.
That's important for me to remember in my dealings with you ...  A to si kvůli tobě musím zapamatovat...

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorwithdrawal   withholding   within   without   without end   withstand   withstand voltage   witness