Nainstalujte si:
       

Překlad with all


with all = se všemi (7. p.); se vší (7. p.); se vším (7. p.); jak to leží a běží (prodat, podat)


Překlad with all z webu:
With all respect.  S veškerou úctou.
What's with all the scorching?  Od čeho je to tak opálené?
She kicked with all her might.  Zabrala ze všech sil.
I love her with all my heart.  Miluji ji celým srdcem.
As in walked away with all the marbles?  Takže odkráčel se vší poctou?
I gave him my ‘no' with all courtesy.  Odmítl jsem ho s naprostou zdvořilostí.
She was strong and lithe, skilled with all weapons.  Byla silná a pružná, zběhlá v zacházení se všemi zbraněmi.
It began to walk with him, warding with all its might.  Pochodoval s ním a chránil ho vší svou silou.
I intend to wage the war, when it begins, with all my force.  Jestli válka začne, povedu ji všemi silami.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorwith all faults   with his   with respect to   with you   withdrawal   withholding   within   without