Nainstalujte si:
       

Překlad witch


witch = čarodějnice; očarovat (též žena); okouzlit; kouzelnice; okouzlující žena; ježibaba; žena; kouzlo; čarodějnický; jeřáb obecný; šťavnatka kuželovitá
water witch = vodní víla; proutkař;

Překlad witch z webu:
Witch blood!  Hrom a peklo!
So the witch is dead then… all dead.  Ta čarodějnice je tedy mrtvá...
You're not a witch yet.  Zatím ještě žádná čarodějka nejsi.
I'm not having a witch hunt here.  Nechci tu pořádat hon na čarodějnice.
Anyway, people certainly appreciate a witch here.  Musím přiznat, že tady si lidi dovedou čarodějnice vážit.
Around the inn the wind was screaming like a witch in her madness.  Kolem hospody kvílel vítr jako čarodějnice v záchvatu šílenství.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorwith all   with all faults   with his   with respect to   with you   withdrawal   withholding   within