Nainstalujte si:
       

Překlad wishes


wishes = přání (pl.); přeje (3. p.); přeje (3. p.); požadavky (pl.); deziderata; toužebný


Překlad wishes z webu:
She wishes you to come, now.  Přeje si, abys hned přišel.
If he wishes to do so, very well.  Pokud bude chtít, prosím.
It appears he wishes to look at it.  Prostě si ho chce prohlédnout.
I understand your wife wishes to see a bit of the countryside.  Slyšel jsem, že se vaše paní chce trochu porozhlédnout po krajině.
There are some things he wishes to discuss with you.  Něco by s vámi rád projednal.
I will see to it your wishes are carried out.  Dohlédnu na to, aby bylo vaše přání vykonáno.
Or allow you to go against my wishes in my own house.  Anebo ti dovolit, aby ses vzpíral mým přáním v mém vlastním domě.
That was all the message - apart from good wishes to her sister.  To je celá zpráva - kromě pozdra­vů pro její sestru.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorwitch   with all   with all faults   with his   with respect to   with you   withdrawal   withholding