Nainstalujte si:
       

Překlad wishbone


wishbone = naváděcí vedení; závěs; příčné trojúhelníkové rameno; přání (pl.)
top wishbone = horní příčné rameno nápravy; horní rameno nápravy;
trailing wishbone = trojúhelníkové podélné rameno nápravy; trojúhelníkové vlečené rameno nápravy;
transverse wishbone = příčné trojúhelníkové rameno; trojúhelníkové příčné rameno;
wishes   witch   with all   with all faults   with his   with respect to   with you   withdrawal