Nainstalujte si:
       

Překlad wiring


wiring = instalace vedení; telegrafování; zapojení; elektrická instalace; kladení elektrického vedení; přepojení; spoje; vedení; instalace; zakládání drátu; upevnění úlomků kostí drátem; kabeláž; drátování; telegrafující; elektroinstalační vedení; zapojování
bare wiring = holé vedení; spoje holým drátem;
electric wiring = elektrické zařízení pro vozidla; elektrická výstroj; autoelektrika;
flush-mounted wiring = zapuštěná instalace; instalace pod omítku;
house wiring = domovní vedení; propojení na čipu;

Překlad wiring z webu:
Wiring it would be easy.  Zavést tam odposlech bude jednoduché.
The bank's wiring me some.  Nějaké mi přijdou z banky.
If you could give me wiring instructions.  Jestli mi můžete dát nějaké spojení.
How'd you become such a wizard at wiring money?  Jak se z tebe stal takový šíbr na peněžní převody?
Ricky went over to the panels—and pulled out wiring by the handful.  Ricky obešel panely a rval z nich kabely po hrstech.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorwiring diagram   wiring harness   wishbone   wishes   witch   with all   with all faults   with his