Nainstalujte si:
       

Překlad wired


wired = drátovaný; přidrátovaný; zaslaný telegraficky; zaslal (telegraficky); nervózní; pevně zapojený; drátěný; sdrátovaný; zadrátovaný; svázaný drátem; stažený drátem; přidrátoval; lité sklo s drátěnou vložkou


Překlad wired z webu:
Electronically wired file cabinets.  Elektronicky zabezpe­čených skříněk.
We're not wired into your system yet.  Nejsme ještě zapojeni na váš telefonní systém.
The hunter was wired for sound.  Lovec měl na oblečení mikrofon.
How did the money get wired out of the account?  Jak byly peníze převedeny z účtu?
Someone has tapped our phones and wired our house?  Někdo odposlouchává naše hovory a namontoval nám do domu mikrofony?
This idea that the whole world is wired together is mass death.  Koncepce celého světa propojeného kabely znamená hro­madnou záhubu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorwiring   wiring diagram   wiring harness   wishbone   wishes   witch   with all   with all faults