Nainstalujte si:
       

Překlad wire gauge


wire gauge = drátoměr; měrka na drát (drátoměr); tlouška drátu; stupnice tloušky drátů; drátěné pletivo
standard wire gauge = drátoměr; měrka na drát; normová klasifikace drátů;
wired   wiring   wiring diagram   wiring harness   wishbone   wishes   witch   with all