Nainstalujte si:
       

Překlad wiper


wiper = hadr; utěrka; stírač; kartáč; kapesník; stěračový; kluzný kontakt; stěrač (vozu); třecí kontakt; stěradlo; výstředník; kartáček; vačka zapalování; stěrač skla; třecí dotek; raménko stírače
knife wiper = čistič nožů; stěrač nožů;
pausing wiper = intervalový stírač; stírač s intervaly; intervalový stěrač;
pulsating wiper = přerušovaná stírač; intervalový stírač;
tandem wiper = tandemový stěrač; tandemový stírač skla;

Překlad wiper z webu:
Rises from engine wiper to gear tradesman.  Navštěvuje noční kurzy (za co?
Would you put this under your wiper when you leave the vehicle?  Až auto někde zaparkujete, dejte, prosím, za stěrač tohle.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorwire gauge   wired   wiring   wiring diagram   wiring harness   wishbone   wishes   witch