Nainstalujte si:
       

Překlad winning


winning = vítězství; výhra (zisk); vítězný; vítězící; zisk (výhra); půvabný; zajímavý; poutavý; dobytí; územní zisk; působivý; výherní; těžení; dobývání; získávání; dobývající (vyhrát); podmanivý; vyhrávající; získání; těžní jáma; otvírkový; otvírka; vyuhlování
be winning = vyhrávat; vítězit;
surface winning = povrchová těžba; povrchové dobývání;

Překlad winning z webu:
Winning that scholarship!  Vyhrál jsem to stipendium!
The winning team shall be the first team that wins.  Vítězný tým bude prvním mužstvem, které kdy zvítězilo.
Who picked winning horses.  Ona dokázala vybrat vítězného koně.
I'm counting on winning it.  Věřím, že ho získám.
Each ticket was a winning ticket.  Každý tiket vyhrával.
They stopped finally and the winning numbers came up.  Jeho kolečka se dotočila a vyplivla výsledek.
Jack, he said, giving me his most winning smile.  Jacku, ty si vážně myslíš, že ti lžu?
I couldn't give a rat's arse who was winning the mutilation marathon.  Bylo mně srdečně jedno, kdo vyhrává v tomhle maratónu ve zmrzačování.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorwinter   wiper   wire gauge   wired   wiring   wiring diagram   wiring harness   wishbone