Nainstalujte si:
       

Překlad windshield


windshield = přední sklo; čelní přední ochranné sklo auta; stěrač; ochranné sklo; větrný štít; balistická čepice; balistická čepička; přední ochranné sklo; sloupek čelního skla
sloping windshield = šikmé čelní sklo; skloněné přední sklo; lower edge of windshield = spodní hrana čelního okna;

Překlad windshield z webu:
The windshield cracked.  Přední sklo prasklo.
It struck the windshield and rebounded onto the floor.  Odrazilo se od předního skla a dopadlo na podlahu.
McWatt switched off the windshield wipers to make certain.  McWatt vypnul stěrače, aby si to ověřil.
Put this pass in a taxi windshield and come to me.  Dáš taxikáři tuhle kartičku a přijedeš za mnou.
They began to heap in the gutter where my windshield wipers hid.  Začaly se hromadit ve zdířce, ve které zatím klidně ležely stěrače.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorwinger   winning   winter   wiper   wire gauge   wired   wiring   wiring diagram