Nainstalujte si:
       

Překlad windscreen


windscreen = čelní sklo (auta); sklo auta; přední sklo; sklo čelní; přední okno; přední okenní sklo; přední kolo; větrný štít; čelní okno; ochranné sklo; sloupek čelního skla
slanted windscreen = šikmé přední sklo; skloněné přední sklo; lower edge of windscreen = spodní hrana čelního okna;
misting of the windscreen = zamlžení předního skla;

Překlad windscreen z webu:
The windscreen rolled back.  Sklo se odklopilo.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorwindshield   winger   winning   winter   wiper   wire gauge   wired   wiring